Poplatky pre nečlenov SRK na zabezpečenie chovu

poplatky

uchovnenia psa alebo suky

- 100 EUR

odporúčanie na párenie

- 10 EUR platí majiteľ suky pri žiadosti o vystavenie odporúčania na párenie.

párenie psom

- 33 EUR platí majiteľ psa po narodení aspoň 3 živých šteniat, ak sa jedná o psov držaných na Slovensku. V prípade párenia v zahraničí je majiteľ suky oslobodený od poplatku za psa.

kontrola vrhu - pre nečlenov SRK povinná!

- 40 EUR platí majiteľ suky pri kontrole vrhu
+ náklady a cestovné člena výboru, ktorý kontrolu vykoná
(0,25 EUR x počet kilometrov tam aj späť)

odchované štence

počet šteniat x 5 EUR platí majiteľ suky za každé šteňa zapísané v SPKP. Tento poplatok sa uhrádza retriever klubu bez ohľadu na poplatok Plemennej knihe za vystavené rodokmene.

poplatky za klubové výstavy, skúšky a ostatné akcie podľa propozícií ako nečlen SRK

Vysvetlenie nejasností je možné žiadať od prezidenta klubu alebo od kompetentného člena výboru.

Poplatky sa dajú uhrádzať buď poštovou poukážkou alebo prevodným príkazom na účet klubu s názvom Slovakia retriever klub, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava, číslo účtu 11489577 v SLSP a.s. krajská pobočka Bratislava, Topolčianska 6, 851 05 Bratislava,
kód banky 0900.
SWIFT CODE: GIBASKBX
IBAN/BIC CODE: SK1509000000000011489577

- pri bezhotovostných úhradách je potrebné zadať konštantný symbol 0308
- v správe pre prijímateľa uviesť meno príkazcu a účel platby, napríklad
Štefan Hufnágel - OVVR 27.8.2011.
- naraz je možné realizovať aj viac úhrad, všetky treba uviesť v správe pre prijímateľa, napríklad Štefan Hufnágel - OVVR 19.10.11, ŠKVR 2.11.11, vrh X nar.31.8.11.
- poštové poukážky je možné žiadať od ekonómky klubu, pozri kontakty.

NOVINKY

1.4.2020
Oznam Prezídia SKJ k zváženiu odchovu šteniat a ich následným umiestňovaním
1.4.2020
Vážení členovia SRK,
v súvislosti šírenia nákazy COVID 19 pristupuje Slovensky retriever klub k opatreniam presunutia a zrušenia akcii, ktoré sú zahrnuté v kalendári, a to konkrétne v mesiacoch apríl a máj.
VIAC
21.3.2020
OZNAM SPZ
Vážení klienti kancelárie SPZ,
v súvislosti s výskytom a šírením nového koronavírusu COVID-19, Vám oznamujeme,
že Kancelária SPZ je od 16.3.2020 dočasne ZATVORENÁ.
VIAC
 

MÚDROSTI O PSOCH

    Čím viac poznávam ľudí okolo seba, tým viac si vážim svojho psa!
 

NA STIAHNUTIE

Všetky dokumenty na stiahnutie nájdete v novej sekcií TLAČIVÁ

HTML kód na vašu stránku:
<a href="http://www.slovak-retriever.org" target="_blank"> <img src="http://www.slovak-retriever.org/downloads/srk_banner.gif" width="470" height="150" alt="www.slovak-retriever.org" title="Slovenský retriever klub" border="0" ></a>

 

RETRIEVER KLUBY

 

CHOOSE LANGUAGE

 

O KLUBE

 

KLUBOVÉ VÝSTAVY

 
 

SPONZOR KLUBU

 
 

PLATBY DO KLUBU

názov účtu:

Slovakia retriever klub

číslo účtu: 11489577

kód banky: 0900

SLSP, a.s. Topolčianska 6,

851 05 Bratislava

SWIFT CODE:

GIBASKBX

IBAN/BIC CODE:

SK1509000000000011489577

Pri bezhotovostných úhradách je potrebné zadať konštantný symbol 0308 a v správe pre prijímateľa uviesť meno príkazcu a účel platby, napr. Štefan Hufnágel - OVVR 27.8.11.

 

ODKAZY

 
 

TLAČ

Všetky dokumenty sa dajú tlačiť klávesovou skratkou Ctrl+P

 

POČET NÁVŠTEV

Online: 2 ľudia