Poplatky platné od 1.1.2012

poplatky

Poplatky pre nečlenov klubu na zabezpečenie chovu si môžte pozrieť TU.

zápisné

- 8 EUR

členské

členské platí novoprijatý člen spolu so zápisným za celý kalendárny rok. Členské na ďalší rok je potrebné uhradiť do konca roka, ktorý mu predchádza, napríklad na rok 2012 do 31.12.2011.

- 20 EUR pre kolektívneho člena – je to člen, ktorý nie je členom v žiadnom poľovnom združení, je registrovaný iba v retriever klube, členskú známku dostáva od retriever klubu ( sú to 2 EUR z ceny členského )
spolu zo zápisným to je 28 EUR

- 18 EUR pre člena SPZ – je členom v poľovnom združení, členskú známku dostáva od svojho združenia
spolu zo zápisným to je 26 EUR

- 12 EUR pre dôchodcov a ťažko zdravotne postihnutých, ktorí sú aktívnymi členmi (zúčastňujú sa klubových výstav, skúšok, súťaží, vlastnia aktívnych chovných jedincov – pária s nimi alebo odchovávajú štence)
spolu zo zápisným to je 20 EUR

- 0 EUR pre dôchodcov a ŤZP, ktorí nie sú aktívnymi členmi (môžu vlastniť chovných jedincov, ale nevyužívajú ich v chove, nezúčastňujú sa klubových výstav, skúšok, ani súťaží)

zľava na členskom pre najbližšieho rodinného príslušníka

- 8 EUR zápisné - len 1x za celú rodinu

- 20 EUR 1. člen z rodiny

- 8,50 EUR ďalší člen rodiny (manžel, manželka, druh, družka, deti - dokladovať spoločným priezviskom alebo spoločným trvalým bydliskom)

uchovnenia psa alebo suky

- 35 EUR
Ak má jedinec aktuálne vyšetrenie na dedičné ochorenia očí, bude mu poskytnutá jednorázová zľava 17,50 EUR z uchovnenia jedinca. Toto vyšetrenie však nie je podmienkou k získaniu chovnosti daného jedinca.
Pre novouchovnených jedincov bude poskytnutá ďalšia zľava 17,50 EUR z poplatku za uchovnenie pre plemená LR, CCR a CHBR za povinné vyšetrenie EIC.
Zľava sa nevzťahuje na jedince u ktorých je výsledok EIC zrejmý po rodičoch a nemusí sa dávať vyšetrovať.
(takže ak má niekto napr. LR vyšetreného pri uchovňovaní na oči a tiež je aj testovaný na EIC tak neplatí žiadny poplatok za uchovnenie)

odporúčanie na párenie

- 3,40 EUR platí majiteľ suky pri žiadosti o vystavenie odporúčania na párenie.

párenie psom

- 13,30 EUR platí majiteľ psa po narodení aspoň 3 živých šteniat, ak sa jedná o psov držaných na Slovensku. V prípade párenia v zahraničí je majiteľ suky oslobodený od poplatku za psa.

kontrola vrhu

- 16,60 EUR platí majiteľ suky, ak sa kontrola uskutoční do 49 dní po narodení šteniat.

odchované štence

počet šteniat x 3,30 EUR platí majiteľ suky za každé šteňa zapísané v SPKP. Tento poplatok sa uhrádza retriever klubu bez ohľadu na poplatok Plemennej knihe za vystavené rodokmene.

poplatky za klubové výstavy, skúšky a ostatné akcie podľa propozícií

Vysvetlenie nejasností je možné žiadať od prezidenta klubu alebo od kompetentného člena výboru.

Poplatky sa dajú uhrádzať buď poštovou poukážkou alebo prevodným príkazom na účet klubu s názvom Slovakia retriever klub, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava, číslo účtu 11489577 v SLSP a.s. krajská pobočka Bratislava, Topolčianska 6, 851 05 Bratislava,
kód banky 0900.
SWIFT CODE: GIBASKBX
IBAN/BIC CODE: SK1509000000000011489577

- pri bezhotovostných úhradách je potrebné zadať konštantný symbol 0308
- v správe pre prijímateľa uviesť meno príkazcu a účel platby, napríklad
Štefan Hufnágel - OVVR 27.8.2011.
- naraz je možné realizovať aj viac úhrad, všetky treba uviesť v správe pre prijímateľa, napríklad Štefan Hufnágel - OVVR 19.10.11, ŠKVR 2.11.11, vrh X nar.31.8.11.
- poštové poukážky je možné žiadať od ekonómky klubu, pozri kontakty.

NOVINKY

4.9.2021
Pridané:
Do kalendára bola pridaná akcia: Výcvik začiatočníci a pokročilí, Kosorín
Boli pridané propozície a prihláška na Výcvik začiatočníci a pokročilí, Kosorín
31.8.2021
Dňa 9.10.2021 sa koná špeciálna výstava retrieverov vo Veľkých Uľanoch. Bližšie infomrácie na stránke klubových výstav.
6.8.2021
Priané:
- Propozície a prihláška na CACT JSR, Bernolákovo 15.9.2021
- zápis z členskej schôdze - 24.7.2021
 

MÚDROSTI O PSOCH

    Či bol jeho pes vycvičený, alebo nie, vždy bol na úrovni.
 

NA STIAHNUTIE

Všetky dokumenty na stiahnutie nájdete v novej sekcií TLAČIVÁ

HTML kód na vašu stránku:
<a href="http://www.slovak-retriever.org" target="_blank"> <img src="http://www.slovak-retriever.org/downloads/srk_banner.gif" width="470" height="150" alt="www.slovak-retriever.org" title="Slovenský retriever klub" border="0" ></a>

 

RETRIEVER KLUBY

 

CHOOSE LANGUAGE

 

O KLUBE

 

KLUBOVÉ VÝSTAVY

 
 

SPONZOR KLUBU

 
 

PLATBY DO KLUBU

názov účtu:

Slovakia retriever klub

číslo účtu: 11489577

kód banky: 0900

SLSP, a.s. Topolčianska 6,

851 05 Bratislava

SWIFT CODE:

GIBASKBX

IBAN/BIC CODE:

SK1509000000000011489577

Pri bezhotovostných úhradách je potrebné zadať konštantný symbol 0308 a v správe pre prijímateľa uviesť meno príkazcu a účel platby, napr. Štefan Hufnágel - OVVR 27.8.11.

 

ODKAZY

 
 

TLAČ

Všetky dokumenty sa dajú tlačiť klávesovou skratkou Ctrl+P

 

POČET NÁVŠTEV

Online: 3 ľudia