Späť

CACT Národný vodný trial retrieverov 29.9.2017


Dátum: 29.9.2017
Miesto: Malacky
Uzávierka prihlášok: 15.9.2017

Zraz: 9:00 slepá ulica za ČS Jurki, Malacky
GPS: 48°25'46.5"N 17°02'03.1"E

Štartovný poplatok člen: 50€
Štartovný poplatok nečlen: 65€

Minimálny počet psov: 6

Prihlasovanie prebieha pomocou formulára, kým sa nenazbiera minimálne 6 štartujúcich. Preto, prosím, neposielajte úhradu štartovacieho poplatku skôr, ako budete požiadaný.

PRIHLÁŠKA

Veterinárne predpisy:
Majiteľ psa predloží veterinárny preukaz, v ktorom musí byť záznam od veterinárneho lekára, že:
pes bol zaočkovaný najmenej 3 týždne a najviac 1 rok pred konaním akcie proti besnote, psinke, parvoviróze, infekčnej hepatitíde a kotercovému kašľu.
Choré psy a honcujúce suky budú vylúčené.

Všeobecné ustanovenia:
Rozhodcov deleguje SPZ. Skúšky sa budú konať podľa platného skúšobného poriadku.

Organizačné pokyny:
Vodič pri prezentácii predloží veterinárny preukaz a originál preukazu o pôvode!Bližie informácie Vám podá:
Jakub Ďurech, 0905 312 644, srk.vycvik@gmail.com
 

NOVINKY

16.8.2018
Zverejnená kandidátska listina pre voľby do výboru a kontrólno-revíznej komisie SRK
16.8.2018
Pridané propozície a prihláška na OVVR Nová Baňa
4.7.2018
Pridané propozície a prihláška na ŠVR 15.9.
 

MÚDROSTI O PSOCH

    Ak je láska nesmrteľná, potom pevne verím, že sa po smrti stretnem so všetkými psami svojho života, keby pre nič iné, tak preto more lásky, ktoré nás spájalo...
 

NA STIAHNUTIE

 

RETRIEVER KLUBY

 

CHOOSE LANGUAGE

 

O KLUBE

 

KLUBOVÉ VÝSTAVY

 
 

SPONZOR KLUBU

 
 

PLATBY DO KLUBU

názov účtu:

Slovakia retriever klub

číslo účtu: 11489577

kód banky: 0900

SLSP, a.s. Topolčianska 6,

851 05 Bratislava

SWIFT CODE:

GIBASKBX

IBAN/BIC CODE:

SK1509000000000011489577

Pri bezhotovostných úhradách je potrebné zadať konštantný symbol 0308 a v správe pre prijímateľa uviesť meno príkazcu a účel platby, napr. Štefan Hufnágel - OVVR 27.8.11.

 

ODKAZY

 
 

TLAČ

Všetky dokumenty sa dajú tlačiť klávesovou skratkou Ctrl+P

 

POČET NÁVŠTEV

Online: 4 ľudia