Kontakty

kontakty

Sídlo

Slovenský poľovnícky zväz
Štefánikova 10, 811 05 Bratislava
IČO 31787355

Klubovú korešpondenciu je potrebné zasielať podľa jej obsahu na adresu kompetentného člena výboru SRK, nie na adresu sídla!

Výbor Slovenského retriever klubu

prezident MVDr. VALENTA Dušan
Železničná 93, 900 27 Bernolákovo
+421 905 195 385
dusan@labrador.sk
vice
prezident
Ing. BELÁŇOVÁ Ivana
Dobrohošť 486, 93031 Dobrohošť
+421 904 688 652
ivana.tormova@gmail.com
sekretár KĽUČAROVÁ Mária
Suchá nad Parnou 188, 919 01 Suchá nad Parnou
+421 911 273 662
marie.klucar@gmail.com
žiadosti, listy, oznamy a ostatná korešpondencia, ktorá nie je určená inému funkcionárovi klubu
ekonóm MARUŠINOVÁ Margita
Hrobárska 6, 851 02 Bratislava
+421 903 424 205
m.skarabeus@gmail.com
kópie úhrad rôznych poplatkov, ponuky na finančné dary, sponzorstvo a pod.
hlavný poradca chovu SCHLUMSOVÁ Edita
Novojelčanská 36/5, 925 23 Jelka
+421 911 171 226
+421 948 259 489
esch.poradca.chovu@gmail.com
žiadosti o uchovnenie, o vystavenie odporúčania na párenie, o zaslanie formulárov na zápis šteniat do SPKP, hlásenia vrhov
výcvikár ĎURECH Jakub
Justičná č. 1, 811 07 Bratislava
+421 905 312 644
srk.vycvik@gmail.com
prihlášky na pracovné skúšky, OVVR, súťaže a kópie dokladov o uhradení skúšobných poplatkov
Dočasný webmaster: príspevky na klubové stránky, inzercia, fotografie do galérie
matrikár MARTONKOVÁ Adriana
Hlavná 588, 951 44 Výčapy Opatovce
+421 917 589 568
adriana.martonkova@gmail.com
žiadosti o členstvo, kópie dokladov o uhradení členských poplatkov, doklady o členstve v SPZ, o ŤZP, o dôchodcovskom stave, hlásenie zmeny adresy člena a pod.

Kontrolno-revízna komisia Slovenského retriever klubu

predseda Ing. GAŠPAROVÁ Zuzana
Bellova 26, 831 01 Bratislava
+421 905 391 656
zuzana.labik@gmail.com
člen HUMEŇANSKÝ Erich
Košúty 580, 925 09 Košúty
+421 915 792 487
erich.humenansky@gmail.com
člen MUDr. Ďurechová Andrea, PhD.
Justičná č. 1, 811 07 Bratislava
+421 905 423 411
aja@durech.sk

Redakčná rada a webmaster klubových stránok Slovenského retriever klubu

redaktorka VALENTOVÁ Viera
Železničná 93, 900 27 Bernolákovo
+421 905 633 958
labrador@labrador.sk
príspevky do spravodaja, podklady do ročenky retrieverov
webmaster MAGOČ Roman


Regionálni výcvikári Slovenského retriever klubu

GUZANOVÁ Anastázia
Dunajská Streda
+421 903 237 928
chsaguzannis@gmail.com

NOVINKY

10.8.2018
Zverejnená pozvánka na výročnú členskú schôdzu a správy o činnosti klubu za rok 2017
16.7.2018
Zverejnená kandidátska listina pre voľby do výboru a kontrólno-revíznej komisie SRK
16.7.2018
Pridané propozície a prihláška na OVVR Nová Baňa
 

MÚDROSTI O PSOCH

    Váš pes je v očiach susedov chudáčik, ktorý musí žiť s takým blbcom, ako ste vy.
 

NA STIAHNUTIE

 

RETRIEVER KLUBY

 

CHOOSE LANGUAGE

 

O KLUBE

 

KLUBOVÉ VÝSTAVY

 
 

SPONZOR KLUBU

 
 

PLATBY DO KLUBU

názov účtu:

Slovakia retriever klub

číslo účtu: 11489577

kód banky: 0900

SLSP, a.s. Topolčianska 6,

851 05 Bratislava

SWIFT CODE:

GIBASKBX

IBAN/BIC CODE:

SK1509000000000011489577

Pri bezhotovostných úhradách je potrebné zadať konštantný symbol 0308 a v správe pre prijímateľa uviesť meno príkazcu a účel platby, napr. Štefan Hufnágel - OVVR 27.8.11.

 

ODKAZY

 
 

TLAČ

Všetky dokumenty sa dajú tlačiť klávesovou skratkou Ctrl+P

 

POČET NÁVŠTEV

Online: 1 človek