Späť

CACT Klubové jesenné skúšky retrieverov, 24.10.2020


Dátum: 24.10.2020
Miesto: Letničie
Uzávierka prihlášok: 20.10.2020

Zraz: 8:00 Futbalový štadión, Letničie
GPS: 48°42'52.4"N 17°10'45.6"E

Štartovný poplatok člen: 45€
Štartovný poplatok nečlen: 60€
Úhrada štartovného poplatku na mieste nie je možná
Názov účtu: Slovakia retriever klub
IBAN / BIC: SK1509000000000011489577
SWIFT: GIBASKBX
variabilný symbol: 241020
do poznámky uveďte Vaše meno

POZOR
Po obsadení všetkých miest prijímame náhradníkov. Pokiaľ sa pes skúšok nebude môcť zúčastniť a psovod skutočnosť oznámi do konca uzávierky, je možné požiadať o vrátenie štartovného. V opačnom prípade poplatok prepadá, nie je možné ho presunúť na ďalšie akcie.

Sken podpísanej prihlášky s obojstranným skenom rodokmeňa a potvrdením o zaplatení poplatku posielajte na:
srk.vycvik@gmail.com

Potvrdenie o prijatí prihlášky bude zaslané e-mailom najneskôr v deň uzávierky, inak je prihláška neprijatá.Veterinárne predpisy:
Majiteľ psa predloží veterinárny preukaz, v ktorom musí byť záznam od veterinárneho lekára, že:
pes bol zaočkovaný najmenej 3 týždne a najviac 1 rok pred konaním akcie proti besnote, psinke, parvoviróze, infekčnej hepatitíde a kotercovému kašľu.
Choré psy a honcujúce suky budú vylúčené.

Všeobecné ustanovenia:
Rozhodcov deleguje SPZ. Skúšky sa budú konať podľa platného skúšobného poriadku.

Organizačné pokyny:
Vodič pri prezentácii predloží veterinárny preukaz a originál preukazu o pôvode!


Špeciálne opatrenia:
Skúšky sú vyhradené iba pre štartujúcich a členov výboru. Prítomnosť iných osôb je vzhľadom na predchádzanie šírenia vírusu zakázaná. To znamená, že na skúšku príde iba psovod a pes, bez doprovodu! Štartujúci psovodi sú povinní počas celého priebehu skúšok mať ochrannú pomôcku na tvári, s výnimkou skúšobných disciplín, pričom konkrétne detaily nosenia ochrannej pomôcky na tvári počas disciplíny budú upresnené pri nástupe. Počas celého priebehu skúšok sú štartujúci povinní dodržiavať minimálne 2-metrový odstup od druhých osôb.

Bližie informácie Vám podá:
Mgr. Peter Beláň 0907 753 399, srk.vycvik@gmail.com
MVDr. Dušan Valenta 0905 195 385, dusan@labrador.sk
 

NOVINKY

7.10.2020
Pridané propozície a prihláška na CACT JSR Letničie 17.10.2020
Pridané propozície a prihláška na CACT JSR Letničie 24.10.2020
22.9.2020
Pridané propozície a prihláška na Výcvik OVVR a VSR, Bernolákovo
Pridané Propozície a prihláška na OVVR, Bernolákovo
14.9.2020
Pridané propozície a prihláška na klubový výcvik na OVVR a JSR 20.9.2020, Bernolákovo
 

MÚDROSTI O PSOCH

    Daj šteniatku domov a trochu lásky a ono ti dá celé svoje srdce.
 

NA STIAHNUTIE

Všetky dokumenty na stiahnutie nájdete v novej sekcií TLAČIVÁ

HTML kód na vašu stránku:
<a href="http://www.slovak-retriever.org" target="_blank"> <img src="http://www.slovak-retriever.org/downloads/srk_banner.gif" width="470" height="150" alt="www.slovak-retriever.org" title="Slovenský retriever klub" border="0" ></a>

 

RETRIEVER KLUBY

 

CHOOSE LANGUAGE

 

O KLUBE

 

KLUBOVÉ VÝSTAVY

 
 

SPONZOR KLUBU

 
 

PLATBY DO KLUBU

názov účtu:

Slovakia retriever klub

číslo účtu: 11489577

kód banky: 0900

SLSP, a.s. Topolčianska 6,

851 05 Bratislava

SWIFT CODE:

GIBASKBX

IBAN/BIC CODE:

SK1509000000000011489577

Pri bezhotovostných úhradách je potrebné zadať konštantný symbol 0308 a v správe pre prijímateľa uviesť meno príkazcu a účel platby, napr. Štefan Hufnágel - OVVR 27.8.11.

 

ODKAZY

 
 

TLAČ

Všetky dokumenty sa dajú tlačiť klávesovou skratkou Ctrl+P

 

POČET NÁVŠTEV

Online: 1 človek