Exercise - Induced Collapse

EIC (exercise-induced collapse) alebo syndróm výcvikového kolapsu/záťažou vyvolaný kolaps u labradorských retrívrov je geneticky podmienené neuromuskulárne ochorenie s výskytom hlavne u poľovných psov.
Ochorenie sa prejavuje po intenzívnej záťaži svalovou slabosťou, nekoordináciou a život ohrozujúcim kolapsom.

5 až 15 minút aktívnej záťaže spôsobuje vratkú chôdzu, ktorá progreduje do nebolestivej, chabej paraparézy a straty kontroly nad zadnými končatinami, ktorá môže postupovať aj na predné končatiny. Epizóda kolapsu zvyčajne trvá 5 až 10 minút a často po 30 minútach nastáva úplné zotavenie, len zriedka končí fatálne.
Teplota počas epizódy dosahuje až 41,7 °C.
Veľmi pravdepodobne je za vznik EIC zodpovedná mutácia génu pre psí proteín dynamin 1 (DNM1). Táto mutácia sa dá detekovať DNA testom.

EIC sa dedí ako autozomálne recesívny znak. Sú tri možnosti:
-- 1. Pes môže byť čistý (genotyp N/N alebo homozygotne normálny), to znamená, že neprenáša mutáciu na potomkov a EIC nevznikne, takže môže byť spárený s ktorýmkoľvek iným psom.
-- 2. Pes, ktorý má jednu časť génu zmutovanú a jednu bez mutácie sa nazýva nosič alebo heterozygot (genotypovo N/EIC), nevyvinie sa uňho EIC, ale môže prenášať mutáciu na potomkov, preto by mal byť párený len s čistými psami.
-- 3. Psi, u ktorých sa rozvinie EIC, majú obe časti génu zmutované (genotyp EIC/EIC alebo homozygotne postihnutý) a vždy prenášajú mutované gény na potomkov a mali by byť vždy párení s čistými psami.

Testom DNA sa priamo stanoví mutácia génu s veľkou presnosťou a môže sa vykonať v každom veku. Rozlíšia sa ním nielen chorí od zdravých psov, ale identifikujú sa aj klinicky zdraví nosiči (N/EIC). Je to dôležitá informácia v kontrole ochorenia u plemena, keďže nosiči sú schopní rozširovať ochorenie v populácii, ale nemôžu byť zachytení bežnými laboratórnymi diagnostickými metódami.
DNA test neposkytuje informácie o začiatku klinických symptómov a o vážnosti ochorenia. Približne 96 % nosičov nemá žiadne príznaky EIC, u 4 % sa prejavujú príznaky kolapsu alebo intolerancie v súvislosti so záťažou, ale väčšina týchto kolapsov je pripisovaná iným zdravotným problémom alebo príznaky nie su zhodné s klasickými príznakmi EIC, ktoré začinajú slabosťou zadných končatín. Podobne, približne 5% všetkých psov s genotypom N/N prejavuje niektoré príznaky slabosti asociovanej so záťažou alebo kolaps. To je tiež pravdepodobne spôsobené inými príčinami a nie je to klasické EIC (napríklad CNM myopatia).

Objavenie EIC génu a jeho mutácie poskytne chovateľom a veterinárnym lekárom neinvazívny test na diagnostiku a selektívnu metódu pre plánovanie párenia, ktoré môže obmedziť produkciu chorých jedincov.
Test sa robí z plnej krvi s EDTA (0.5 ml) alebo z lícnych sterov.

MVDr.M. Švihran

Povinnosť majiteľov LR, CCR a CHBR pri uchovnení

Dňa 28. augusta 2009 v Trusalovej na členskej schôdzi bol prijatý návrh o dodatok, alebo rozšírenie podmienok do chovu pre plemená LR, CCR a CHBR a to v znení:
každý majiteľ hore menovaných plemien od 1.1.2010 je povinný priložiť potvrdenie o vyšetrení na EIC pri uchovnení svojho psa.

Na požiadanie majiteľa psa veterinár odoberie vzorku DNA a zašle ju do Nemecka do Laboklinu, následne za 4-6 týždňov Vám príde výsledok a certifikát o vyšetrení.

Vzorky DNA na EIC ochorenie odoberá každý veterinárny lekár.

Majitelia psov, ktorí majú od rodičov certifikáty, nemusia toto vyšetrenie robiť ak sa jedná o tieto spojenia:

-- Clear/čistý N/N + Clear/čistý N/N = 100% Clear
-- Clear/čistý N/N + Affected/postihnutý EIC/EIC = 100% Carrier
-- Affected/postihnutý EIC/EIC + Affected/postihnutý EIC/EIC = 100% Affected

Tieto certifikáty predložia hl.poradkyni chovu p. E. Schlumsovej pri uchovnení svojho psa.
V prípade, že tieto certifikáty od rodičov nemá, alebo má inú kombináciu vyšetrení a bude toto vyšetrenie chovateľ robiť, automaticky dostane zľavu poplatku za uchovnenie vo výške 16,60 €.

EIC - dedičnosť a výsledky

Clear / čistý - N/N

ak psa s označením Clear spojíme s Clear dostaneme 100% Clear potomstvo
v prípade že , použijeme Clear s Carrier dostaneme 50% Clear a 50% Carrier
a v spojení Clear s Affected dostaneme 100% Carrier
spojenie výsledok
Clear Clear 100 % Clear .........................................................................
Clear Carrier 50 % Clear a 50 % Carrier .........................................................................
Clear Affected 100 % Carrier .........................................................................
Výsledok: čistý/clear - N/N

Pes je homozygotne normálny, pokiaľ ide o neporušený gén. Pes je geneticky čistý a nebude postihnutý EIC. Pes môže prenášať len normálny gén na potomstvo.

Originálny text:
Exercise Induced Collapse - EIC (PCR)
Ergebnis EIC
Result: Genotype: N/N
Interpretation: The dog is homozygous normal concerning the intact gene. The dog is genetically clear and will not be affected by EIC (Exercise Induced Collapse).
The dog can pass only the normal gene on to all its offspring.

Carrier / nosič - EIC/N

ak psa s označením Carrier spojíme s Clear dostaneme 50% Clear a 50% Carrier
v prípade že, použijeme Carrier psa s Carrier dostaneme 25% Clear, 25% Affected a 50% Carrier
a v spojení Carrier s Affected dostaneme 50% Carrier a 50% Affected
spojenie výsledok
Carrier Clear 50 % Clear a 50 % Carrier .........................................................................
Carrier Carrier 25 % Clear, 25 % Affected a 50 % Carrier .........................................................................
Carrier Affected 50 % Carrier a 50 % Affected .........................................................................
Výsledok: prenášač/nosič/carrier - N/EIC

Vyšetrený pes je nositeľom mutácie v géne, ktorý spôsouje EIC. Vzhľadom na recesávny spôsob dedičnosti je veľmi nepravdepodobné, že by sa u psa vyvinuly príznaky ochorenia. Zmutovaná alela bude prenášaná na potomstvo s 50% pravdepodobnosťou.

Originálny text:
Exercise Induced Collapse - EIC (PCR)
Ergebnis EIC
Result: Genotype: N/EIC
Interpretation: The analysed dog is a carrier of the mutation in the gene that has been shown to cause EIC (Exercise Induced Collapse). Due to the recessive mode of inheritance its is very unlikely that the dog will develop symptoms of the disease. The mutant allel will be passed on to the offspring with a probabilty of 50%.)

Affected / postihnutý - EIC/EIC

ak psa s označením Affected spojíme s čistým Clear dostaneme 100% Carrier
v prípade že, použijeme Affected s Carrier dostaneme 50% Carrier a 50% Affected
a v spojení Affected psa s Affected dostaneme 100% Affected
spojenie výsledok
Affected Clear 100 % Carrier .........................................................................
Affected Carrier 50 % Affected a 50 % Carrier .........................................................................
Affected Affected 100 % Affected .........................................................................
Výsledok: postihnutý/affected - EIC/EIC

Pes je homozygotný pre poškodený gén. Pes bude prenášať EIC s vysokou pravdepodobnosťou. Postihnuté psy budú prenášať poškodený gén so 100% pravdepodobnosťou.

Originálny text:
Exercise Induced Collapse - EIC (PCR)
Ergebnis EIC
Result: Genotype: EIC/EIC
Interpretation: The dog is homozygous for the defect gene. The dog will develop EIC (Exercise Induced Collapse) with a high probability. Affected dogs will pass the defect gene on to their offspring with a probability of 100%.)

pripravila Valentová Viera
 

NOVINKY

1.10.2021
Pridané propozície a prihláška na CACT JSR 23.10.2021, Kosorín
27.9.2021
Pridané propozície a prihláška na OVVR Bernolákovo 10.10.2021
4.9.2021
Pridané:
Do kalendára bola pridaná akcia: Výcvik začiatočníci a pokročilí, Kosorín
Boli pridané propozície a prihláška na Výcvik začiatočníci a pokročilí, Kosorín
 

MÚDROSTI O PSOCH

    Pes, ktorého si uzdravil, ťa nikdy nepohryzie. V tom je hlavný rozdiel medzi zvieraťom a človekom.
 

NA STIAHNUTIE

Všetky dokumenty na stiahnutie nájdete v novej sekcií TLAČIVÁ

HTML kód na vašu stránku:
<a href="http://www.slovak-retriever.org" target="_blank"> <img src="http://www.slovak-retriever.org/downloads/srk_banner.gif" width="470" height="150" alt="www.slovak-retriever.org" title="Slovenský retriever klub" border="0" ></a>

 

RETRIEVER KLUBY

 

CHOOSE LANGUAGE

 

O KLUBE

 

KLUBOVÉ VÝSTAVY

 
 

SPONZOR KLUBU

 
 

PLATBY DO KLUBU

názov účtu:

Slovakia retriever klub

číslo účtu: 11489577

kód banky: 0900

SLSP, a.s. Topolčianska 6,

851 05 Bratislava

SWIFT CODE:

GIBASKBX

IBAN/BIC CODE:

SK1509000000000011489577

Pri bezhotovostných úhradách je potrebné zadať konštantný symbol 0308 a v správe pre prijímateľa uviesť meno príkazcu a účel platby, napr. Štefan Hufnágel - OVVR 27.8.11.

 

ODKAZY

 
 

TLAČ

Všetky dokumenty sa dajú tlačiť klávesovou skratkou Ctrl+P

 

POČET NÁVŠTEV

Online: 1 človek