O klube

Slovenský retriever klub je občianske združenie s právnou subjektivitou. SRK patrí medzi chovateľské kluby Slovenského poľovníckeho zväzu.

Slovenský poľovnícky zväz spolu so Slovenským kynologickým zväzom a Zväzom športovej kynológie založili 12.3.1993 Slovenskú kynologickú jednotu.

V júli 1997 bola SKJ prijatá za riadneho člena Medzinárodnej kynologickej federácie FCI, ako zástupca Slovenskej republiky.


novinky

Najnovšie

5.11.2015

Predĺžená uzávierka na CACT NFTR! Nová uzávierka: 13.11.2015. Viac v propozíciach

16.10.2015

Pridané propozície na CACT NFTR 2015, Letničie

24.9.2015

Pridané propozície na OVVR a VSR. Viac v klubových akciách

30.8.2015

Pridané propozície na CACIT JSR 2015, Letničie

13.8.2015

Pridané správy o činnosti klubu za rok 2014

25.7.2015

Pridané propozície na OVVR 29.8.2015

24.5.2015

Pridané propozície na výcvikový deň, vodné a lesné skúšky. Viac v klubových akciách

5.5.2015

Pridané propozície a prihláška na klubovú dovolenku

5.5.2015

Pridanie nových tlačív plemennej knihy SPZ v sekcii "Na stiahnutie"
stiahni .pdfCACT skúšky - NOVÉ
stiahni .docPoplatky SPZ od 1.4.2015 - NOVÉ
stiahni .docZápis šteniec - NOVÉ
stiahni .docŽiadosť o chránenie názvu CHS - NOVÉ
stiahni .docŽiadosť o pracovný certifikát - NOVÉ
stiahni .docŽiadosť o potvrdenie chovnosti - NOVÉ

10.4.2015

Pridané propozície na FSR. Viac v klubových akciách

5.4.2015

Pridané propozície na OVVR. Viac v klubových akciách

4.3.2015

Pridané propozície a prihláška na výcvikový víkend

Dôležité!

Prosíme majiteľov jedincov vyšetrených na EIC, aby kópie certifikátov zasielali poradkyni chovu na založenie do zvláštneho registra. Viac o EIC
 

NOVINKY

29.10.2015
Pridané propozície a prihláška Výcvik- Borský Mikuláš
16.10.2015
Pridané propozície na CACT NFTR 2015, Letničie
24.9.2015
Pridané propozície na OVVR a VSR. Viac v klubových akciách
 

MÚDROSTI O PSOCH

    Ktokoľvek si môže myslieť, že si nikto, ale tvoj pes vie, že si stredom vesmíru.
 

Z NAŠEJ DATABÁZY

    náhodný obrázok
    ARTHUR Brubardony

 

NA STIAHNUTIE

 

RETRIEVER KLUBY

 

CHOOSE LANGUAGE

 

O KLUBE

 

KLUBOVÉ VÝSTAVY

 
 

INZERCIA

 

AKTUÁLNE V DATABÁZE

 

SPONZOR KLUBU

 
 

PLATBY DO KLUBU

názov účtu:

Slovakia retriever klub

číslo účtu: 11489577

kód banky: 0900

SLSP, a.s. Topolčianska 6,

851 05 Bratislava

SWIFT CODE:

GIBASKBX

IBAN/BIC CODE:

SK1509000000000011489577

Pri bezhotovostných úhradách je potrebné zadať konštantný symbol 0308 a v správe pre prijímateľa uviesť meno príkazcu a účel platby, napr. Štefan Hufnágel - OVVR 27.8.11.

 

ODKAZY

 
 

TLAČ

Všetky dokumenty sa dajú tlačiť klávesovou skratkou Ctrl+P

 

POČET NÁVŠTEV

Online: 1 človek