O klube

Slovenský retriever klub je občianske združenie s právnou subjektivitou. SRK patrí medzi chovateľské kluby Slovenského poľovníckeho zväzu.

Slovenský poľovnícky zväz spolu so Slovenským kynologickým zväzom a Zväzom športovej kynológie založili 12.3.1993 Slovenskú kynologickú jednotu.

V júli 1997 bola SKJ prijatá za riadneho člena Medzinárodnej kynologickej federácie FCI, ako zástupca Slovenskej republiky.


novinky

Najnovšie

16.1.2015

Pridané propozície a prihláška na klubovú výstavu Kamenný mlyn 1.5.2015

4.12.2014

Pridané propozície na národný a medzinárodný field trial v januári 2015. Viac v klubových akciách

27.11.2014

Pridaný kalendár klubových akcií na rok 2015

23.10.2014

Pridané propozície na národný field trial retrieverov retrieverov

Dôležité!

Prosíme majiteľov jedincov vyšetrených na EIC, aby kópie certifikátov zasielali poradkyni chovu na založenie do zvláštneho registra. Viac o EIC
 

NOVINKY

16.1.2015
Pridané propozície a prihlaska na klubovú výstavu Kamenný mlyn 1.5.2015
4.12.2014
Pridané propozície na národný a medzinárodný field trial v januári 2015. Viac v klubových akciách
27.11.2014
Pridaný kalendár klubových akcií na rok 2015
 

MÚDROSTI O PSOCH

    Ak po smrti nejdú psi do neba, potom chcem ísť tam, kde oni.
 

Z NAŠEJ DATABÁZY

    náhodný obrázok
    CHESTER z Choče

 

NA STIAHNUTIE

 

RETRIEVER KLUBY

 

CHOOSE LANGUAGE

 

O KLUBE

 

INZERCIA

 

AKTUÁLNE V DATABÁZE

 

KLUBOVÉ AKCIE

 
 

SPONZOR KLUBU

 
 

PLATBY DO KLUBU

názov účtu:

Slovakia retriever klub

číslo účtu: 11489577

kód banky: 0900

SLSP, a.s. Topolčianska 6,

851 05 Bratislava

SWIFT CODE:

GIBASKBX

IBAN/BIC CODE:

SK1509000000000011489577

Pri bezhotovostných úhradách je potrebné zadať konštantný symbol 0308 a v správe pre prijímateľa uviesť meno príkazcu a účel platby, napr. Štefan Hufnágel - OVVR 27.8.11.

 

ODKAZY

 
 

TLAČ

Všetky dokumenty sa dajú tlačiť klávesovou skratkou Ctrl+P

 

POČET NÁVŠTEV

Online: 7 ľudí