O klube

Slovenský retriever klub je občianske združenie s právnou subjektivitou. SRK patrí medzi chovateľské kluby Slovenského poľovníckeho zväzu.

Slovenský poľovnícky zväz spolu so Slovenským kynologickým zväzom a Zväzom športovej kynológie založili 12.3.1993 Slovenskú kynologickú jednotu.

V júli 1997 bola SKJ prijatá za riadneho člena Medzinárodnej kynologickej federácie FCI, ako zástupca Slovenskej republiky.


novinky

Najnovšie

4.3.2015

Pridané propozície a prihláška na výcvikový víkend

16.1.2015

Pridané propozície a prihláška na klubovú výstavu Kamenný mlyn 1.5.2015

4.12.2014

Pridané propozície na národný a medzinárodný field trial v januári 2015. Viac v klubových akciách

27.11.2014

Pridaný kalendár klubových akcií na rok 2015

Dôležité!

Prosíme majiteľov jedincov vyšetrených na EIC, aby kópie certifikátov zasielali poradkyni chovu na založenie do zvláštneho registra. Viac o EIC
 

NOVINKY

4.3.2015
Pridané propozície a prihláška na výcvikový víkend
16.1.2015
Pridané propozície a prihlaska na klubovú výstavu Kamenný mlyn 1.5.2015
4.12.2014
Pridané propozície na národný a medzinárodný field trial v januári 2015. Viac v klubových akciách
 

MÚDROSTI O PSOCH

    Keď sa zosobášite s niekým, kto chová zvieratá, vstupujete do určitého šialenstva.
 

Z NAŠEJ DATABÁZY

    náhodný obrázok
    BAILEY BOY My Joy

 

NA STIAHNUTIE

 

RETRIEVER KLUBY

 

CHOOSE LANGUAGE

 

O KLUBE

 

INZERCIA

 

AKTUÁLNE V DATABÁZE

 

KLUBOVÉ AKCIE

 
 

SPONZOR KLUBU

 
 

PLATBY DO KLUBU

názov účtu:

Slovakia retriever klub

číslo účtu: 11489577

kód banky: 0900

SLSP, a.s. Topolčianska 6,

851 05 Bratislava

SWIFT CODE:

GIBASKBX

IBAN/BIC CODE:

SK1509000000000011489577

Pri bezhotovostných úhradách je potrebné zadať konštantný symbol 0308 a v správe pre prijímateľa uviesť meno príkazcu a účel platby, napr. Štefan Hufnágel - OVVR 27.8.11.

 

ODKAZY

 
 

TLAČ

Všetky dokumenty sa dajú tlačiť klávesovou skratkou Ctrl+P

 

POČET NÁVŠTEV

Online: 6 ľudí