Priezvisko: Čalkovská
Meno: Janka, Ing.
Ulica:
PSČ:
Obec:
Okres: Nitra
Kraj: Nitriansky
Chovateľská stanica:
Email:
Telefón:
Web:

heslo:

Majiteľ jedincov: