Priezvisko: Šiška
Meno: Ivan Bc.
Ulica:
PSČ:
Obec:
Okres: Skalica
Kraj: Trnavský
Chovateľská stanica: Slnko Unína
Email:
Telefón:
Web: http://www.slnko-unina.webnode.sk

heslo:

Majiteľ jedincov:

AYKE od propasti Macocha / Golden Retriever
CHERRYL spod Striebornej / Golden Retriever
CHESTER Diamond in the heart / Golden Retriever
DONNA SUMMER Black Avatar / Flat Coated Retriever
EIMI-LI Slnko Unína / Golden Retriever
FOLY Slnko Unína / Flat Coated Retriever
LIVE LAUGH LOVE Oasis of Peace / Flat Coated Retriever