Priezvisko: Ostatník
Meno: Juraj MVDr.
Ulica:
PSČ:
Obec:
Okres: Zlaté Moravce
Kraj: Nitriansky
Chovateľská stanica: Zlaté slnko
Email:
Telefón:
Web: http://www.zlateslnko.wbl.sk

heslo:

Majiteľ jedincov:

CHOCKY Zlaté slnko / Golden Retriever
Reloy´s BOYD / Golden Retriever