Priezvisko: Ölvediová
Meno: Katarína
Ulica:
PSČ:
Obec:
Okres: Nové Zámky
Kraj: Nitriansky
Chovateľská stanica: Katie´s Labrador Yard
Email:
Telefón:
Web: http://www.kly.eng.szm.com/

heslo:

Majiteľ jedincov:

MEGGY Biely agát / Labrador Retriever
NERA Biely agát / Labrador Retriever
NOUGETTE Royal Standard / Labrador Retriever
Seal-Land WELLMADE / Labrador Retriever