Priezvisko: Lešundáková
Meno: Andrea
Ulica: Záhradná 11
PSČ: 044 71
Obec: Čečejovce
Okres: Košice
Kraj: Košický
Chovateľská stanica: Magic Darea
Email: slesundak@gmail.com
Telefón: 0907/934 096
Web: http://www.magicdarea.wbl.sk

heslo:

Majiteľ jedincov:

ASHTIN Magic Darea / Golden Retriever
BONNY Cassovia treasure / Golden Retriever
CINDERELLA Of The Famous Family / Golden Retriever
Evidog OASIS / Golden Retriever