Priezvisko: Faragó
Meno: Jozef Ing.+Janette
Ulica:
PSČ:
Obec:
Okres:
Kraj:
Chovateľská stanica: Via aurea
Email:
Telefón:
Web:

heslo:

Majiteľ jedincov:

AIDA Bella Aurea / Golden Retriever