Priezvisko: Dávidová
Meno: Aneta
Ulica:
PSČ:
Obec:
Okres:
Kraj:
Chovateľská stanica:
Email:
Telefón:
Web:

heslo:

Majiteľ jedincov:

DONA Biele Karpaty / Golden Retriever